Bangkok Condos - BTS เอกมัย (Ekkamai)

Ceil-by-Sansiri---ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 63
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 3,800,000 - ฿ 11,000,000+
Mode-Sukhumvit-61-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 61
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 7,750,000 - ฿ 15,700,000+
The-Address-Sukhumvit-61-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 61
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 7,000,000 – ฿ 17,000,000+
Alcove-Thonglor-10-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 55
 • Bedrooms 1,2,3,Penthouse
 • Price Range ฿ 6,800,000 – ฿ 24,000,000+
Baan-Ananda-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 61
 • Bedrooms 1,2,3,Penthouse
 • Price Range ฿ 6,500,000 - ฿ 69,500,000+
Rhythm-Ekkamai-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 63
 • Bedrooms Studio,1,2
 • Price Range ฿ 6,000,000 - ฿ 16,000,000+
Lofts-Ekkamai-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 65
 • Bedrooms Studio,1,2
 • Price Range ฿ 5,000,000 – ฿ 11,200,000+
Noble-Reveal-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 61
 • Bedrooms Studio,1,2
 • Price Range ฿5,000,000 – ฿10,300,000+
The-Address-Sukhumvit-42-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 42
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 5,000,000 – ฿ 8,000,000+
Rhythm-Sukuhmvit-42-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 42
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 4,900,000 - ฿ 10,000,000+
Room-Sukhumvit-40-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 40
 • Bedrooms 1,2
 • Price Range ฿ 4,900,000 – ฿ 9,400,000+
Nusasiri-Grand-condo-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 42
 • Bedrooms Studio,1,2,3
 • Price Range ฿ 4,000,000 – ฿ 10,000,000+
Up-Ekamai-ext
 • Road/Soi Sukhumvit Soi 63
 • Bedrooms 1,2,3
 • Price Range ฿ 3,500,000 – ฿ 14,300,000+